Kategorie

Newsletter

14 kroków wdrożenia PN-EN ISO 14001 Powiększ do pełnego rozmiaru

14 kroków wdrożenia PN-EN ISO 14001

W 14 krokach mozesz samodzielnie wdrożyć i poddać certyfikacji system zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001

Więcej szczegółów

79,95 zł brutto

10 inne produkty z tej kategorii

Poprzednie

Stosowana przez doradców Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM metoda wdrażania systemów zarządzania środowiskowego, wykorzystuje sposób podejścia poprzez analizę, ryzyka - identyfikację aspektów środowiskowych, monitorowanie i doskonalenie procesów środowiskowych zachodzących w firmie.

Opracowanie to jest przeznaczone dla pełnomocników, konsultantów i pracowników w przedsiębiorstwach wdrażających system zarządzania środowiskowego.

Podręcznik umożliwia w sposób prosty i szybki przygotować organizację do certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego, na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001. Szybko, ale jednocześnie, w sposób zrozumiały dla pracowników przedsiębiorstwa.

Przyjęta struktura podręcznika, na 153 stronach, opisuje w 14 krokach prace jakie należy wykonać, aby przygotować organizację do auditu certyfikującego.

Spis treści:

ETAP 1.Wprowadzenie

ETAP 2.Ustanowienie projektu

KROK 1 Ustanowienie projektu

KROK 2. Opracowanie harmonogramu wdrożenia

ETAP 3.Opracowanie systemu

KROK 3 Zorganizowanie szkolenia kierownictwa

KROK 4 Opracowanie Polityki środowiskowej i jej rozpowszechnienie

KROK 5 Wyznaczenie grup roboczych

ETAP 4.Identyfikacja wymagań prawnych

KROK 6 Identyfikacja wymagań prawnych

KROK 7 Opracowanie procedury identyfikacji aspektów środowiskowych

KROK 8 Opracowanie programów środowiskowych

KROK 9 Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego

ETAP 5.Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem

KROK 10 Wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego

KROK 11 Przeprowadzenie szkolenia dla auditorów wewnętrznych.

KROK 12 Opracowanie Księgi Jakości systemu zarządzania środowiskowego

KROK 13 Przegląd zarządzania

ETAP 6.Certyfikacja

KROK 14 Audit Certyfikujący

Lista przykładów zawartych w poradniku:

Powiadomienie o wdrażaniu systemu zarządzania środowiskiem.

Wzór decyzji/zarządzenia powołującego pełnomocnika wraz z zakresem obowiązków.

Harmonogram prac z terminem realizacji.

Polityka środowiskowa.

Przykład składu grupy roboczej.

Procedura organizacji i przeprowadzania szkoleń.

Procedura monitorowania przepisów prawnych.

Wykaz przepisów prawnych.

Procedura identyfikacji aspektów środowiskowych.

Lista aspektów środowiskowych.

Identyfikacja aspektów środowiskowych.

Pozytywne aspekty środowiskowe.

Metodyka oceny aspektów środowiskowych podczas ustalania stopnia znaczenia aspektów i

prawidłowego wyszczególnienia aspektów znaczących.

Program środowiskowy dla aspektów znaczących.

Zestawienie zadań środowiskowych.

Nadzór nad dokumentacją.

Procedura monitorowania środowiska.

Procedura komunikacji.

Procedura Zapobieganie i planowanie postępowania w przypadku awarii.

Instrukcja na wypadek awarii.

Procedura Nadzór nad zapisami.

Przykładowa lista pytań dla auditorów wewnętrznych.

Procedura auditu wewnętrznego.

Procedura i formularze stosowane do auditu wewnętrznego.

Program auditów wewnętrznych na rok???.

Plan auditu wewnętrznego.

Raport z auditu wewnętrznego.

Procedura działań korygujących i zapobiegawczych.

Spis treści Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego.

Zawiadomienia o przeglądzie zarządzania.

Sprawozdania na przegląd zarządzania.

Raport z przeglądu zarządzania.

Plan auditu certyfikującego.

Dane techniczne:

ISBN: 978-83-63595-00-5

Rodzaj: Podręcznik elektroniczny, e-book
Format: PDF
Ilość stron: 153

sposób wysyłki: poczta elektroniczna

Spis treści

ETAP 1. Wprowadzenie.......................................................................................................... 5

ETAP 2. Ustanowienie projektu......................................................................................... 23

KROK 1 Ustanowienie projektu......................................................................................................... 24

KROK 2. Opracowanie harmonogramu wdrożenia........................................................................... 32

ETAP 3. Opracowanie systemu......................................................................................... 37

KROK 3 Zorganizowanie szkolenia kierownictwa.............................................................................. 38

KROK 4 Opracowanie Polityki środowiskowej i jej rozpowszechnienie............................................... 39

KROK 5 Wyznaczenie grup roboczych.............................................................................................. 41

ETAP 4. Identyfikacja wymagań prawnych................................................................... 47

KROK 6 Identyfikacja wymagań prawnych........................................................................................ 48

KROK 7 Opracowanie procedury identyfikacji aspektów środowiskowych......................................... 55

KROK 8 Opracowanie programów środowiskowych......................................................................... 66

KROK 9 Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego.................................... 71

ETAP 5. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem......................................... 99

KROK 10 Wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego.................................... 100

KROK 11 Przeprowadzenie szkolenia dla auditorów wewnętrznych............................................... 102

KROK 12 Opracowanie Księgi Jakości systemu zarządzania środowiskowego............................... 118

KROK 13 Przegląd zarządzania...................................................................................................... 120

ETAP 6. Certyfikacja............................................................................................................ 143

KROK 14 Audit Certyfikujący........................................................................................................... 144

Nikt jeszcze nie skomentował produktu

Tylko zarejestrowani użytkwnicy mogą dodawać komentarze