Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

Polityka prywatności

Celem Portal www.soscertyfikacja.pl jest ułatwienie kontaktów handlowych między Klientami a Jednostkami Certyfikującymi. Ceniąc Państwa prywatność dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam informacji.

I. DANE OSOBOWE

Administrator przetwarza dane osobowe, w formularzu zapytania o certyfikację, celem świadczenia usługi z zakresu certyfikacji, re-certyfikacji bądź rozszerzenia zakresu certyfikacji. Przetwarzanie danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 23 ust 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych. Każdy kto podał swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administrowanym przez Administratora oraz ich poprawiania, po uprzednim jednoznacznym potwierdzeniu swojej tożsamości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

II. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane osobowe przez Portal www.soscertyfikacja.pl udostępniane są tym jednostkom certyfikującym, które zostały wybrane w formularzu zapytania, w celu sporządzenia indywidualnej oferty.
Zebrane dane osobowe nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim. Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich, dostęp do nich mają tylko wyznaczone i przeszkolone osoby. Dane przechowywane są na zabezpieczonych i zaufanych serwerach.
Dane osobowe udostępniane są na żądanie sądu, prokuratury, policji lub innych uprawnionych organów.

III. INFORMACJA HANDLOWA

Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom jedynie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

IV. ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki bezpieczeństwa w każdej chwili. Nowa polityka bezpieczeństwa zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania jej na stronie www.soscertyfikacja.pl

V. KONTAKT

Prosimy kontaktować się drogą elektroniczną na adres:     iso@soscertyfikacja.pllub za pomocą formularza kontaktowego.

Adres do korespondencji:

SOScertyfikacja.pl
ul. Zamkowa 2/5
03-890 Warszawa