Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

Posts filed under Procedura Certyfikacyjna

Opis procedury certyfikacyjnej w Jednostkach Certyfikujących dotyczącej Systemów Zarządzania

Procedura certyfikacji systemu zarządzania (dalej SZ) realizowana przez Jednostki Certyfikacyjne, oparta jest o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17021 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania” i dzieli się na kilka, poniżej opisanych etapów. Przygotowanie i planowanie auditu Przygotowanie do auditu służy zbadaniu możliwości i celowości wykonania certyfikacji u Klienta. Na podstawie… (czytaj dalej)