Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

Posts filed under Artykuły

„Menedżer Jakości” – studia podyplomowe

Jak opracować, wdrożyć i doskonalić w firmie system, który pozwala na uzyskiwanie określonej i powtarzalnej jakości wyrobów i usług? To wiedza, jaką zdobędą słuchacze studiów podyplomowych Menedżer Jakości w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. O praktycznych aspektach kierunku opowiada Magdalena Brudzyńska, kierownik studiów, Doradca Klienta w firmie TÜV NORD. Skąd pomysł na stworzenie… (czytaj dalej)

Nowa norma ISO 27001:2013 system zarządzania bezpieczeństwem informacji – część 2

Redakcja: Pojawiły się opinie, że w nowym wydaniu ISO 27001:2013 cykl PDCA (Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj) nie jest już podstawą funkcjonowania zarządzania bezpieczeństwem informacji. Czy rzeczywiście tak jest? WG: Niezupełnie. Nowa struktura normy, która została opracowana zgodnie z Aneksem SL wprowadzającym ujednoliconą strukturę norm dotyczących systemów zarządzania, jest zgodna z cyklem PDCA. Schemat graficzny prezentuje relacje punktów z… (czytaj dalej)

Centrum Obsługi Samsung z europejskim Certyfikatem Jakości Usług EN 15838

Centrum Obsługi Samsung Electronics Polska, prowadzone we współpracy z firmą Sitel Polska, uzyskało europejski certyfikat EN 15838. Przyznawany on jest za spełnienie określonych w normie wymagań związanych z jakością usług call center oraz za wykazanie skuteczności systemu zarządzania. Jest to czwarte takie wyróżnienie w Polsce i pierwsze przyznane outsourcingowemu centrum obsługi. Norma EN 15838 została… (czytaj dalej)

Krajowe Ramy Interoperacyjności a ISO 27001 i ISO 20000

16 grudnia 2011 Komisja Europejska opublikowała nową wersję Europejskich Ram interoperacyjności. Celem tego dokumentu jest promowanie interoperacyjności wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce implementacją Europejskie Ramy Interoperacyjności jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz… (czytaj dalej)

Nowe możliwości na rynku certyfikacyjnym

DQS Polska, jako jednostka certyfikująca systemy zarządzania, nieustannie stara się poznawać oczekiwania swoich klientów i rynku, aby zapewnić wsparcie wszędzie tam, gdzie jest one potrzebne. Oprócz tradycyjnych usług certyfikacyjnych oferuje szereg nowatorskich i specjalistycznych produktów dla wielu obszarów biznesowych. Będąc akredytowaną jednostką certyfikującą i jednocześnie instytucjonalnym weryfikatorem EMAS, DQS Polska jako pierwsza z jednostek wprowadziła… (czytaj dalej)

Wymagania normy SA 8000

Norma SA 8000 swoimi wymaganiami obejmuje następujące obszary działania organizacji: 1. Praca wykonywana przez dzieci 2. Praca przymusowa 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 4. Swoboda zrzeszania się i prawo do zawierania umów zbiorowych 5. Dyskryminacja 6. Działania dyscyplinarne 7. Godziny pracy 8. Wynagrodzenie 9. Systemy zarządzania, w tym polityka w zakresie odpowiedzialności społecznej. Wymienione wymagania … (czytaj dalej)

Dobra Praktyka Produkcji w branży kosmetycznej PN-EN ISO 22716

Dobra Praktyka Produkcji w branży kosmetycznej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1233/2009/WE z dn. 30.11.2009 dot. produktów kosmetycznych nakłada na producentów wyrobów kosmetycznych obowiązek produkcji kosmetyków zgodnie z Dobrymi Praktykami Produkcji. W celu ułatwienia realizacji zasad Dobrej Praktyki Produkcji (GMP) opracowano i opublikowano normę PN-EN ISO 22716:2009 „Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik… (czytaj dalej)

Co to jest akredytacja?

Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to „atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”. Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania… (czytaj dalej)

Norma SA 8000 – odpowiedzialność społeczna Jerzy Kowalczyk

Na rynkach światowych, w tym zwłaszcza na rynku  Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącym wyróżnikiem pozycji organizacji staje się jej etyka działania, odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji. Te elementy są coraz bardziej dostrzegane przez kierownictwa organizacji i stają się podstawowymi narzędziami zarządzania, będąc, może nie tyle przeciwstawieniem, ile wypełnieniem luki, jaka była charakterystyczna dla dotychczasowego „technicznego”… (czytaj dalej)

Doktryna jakości Andrzej Jacek Blikle

Dobrej lub złej jakości może być telewizor, samochód, pączek, a także dobrej lub złej jakości może być obsługa klienta w restauracji, banku lub szpitalu. Wszyscy w zasadzie zgadzamy się co do tego, że jakość powinna być dobra, nie zawsze jednak wiemy jak tę jakość oceniać, czym ją mierzyć oraz jak zapewnić jej osiągnięcie. Od wielu… (czytaj dalej)