Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

Certyfikacja

Czym jest certyfikacja wg ISO?

Certyfikacja jest procesem mającym na celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację wymogów określonych w normach. Głównym etapem certyfikacji jest audit certyfikujący podczas, którego auditor sprawdzi w jaki sposób system zarządzania funkcjonuje w firmie.

Celem auditu certyfikującego jest sprawdzenie:
– Polityki, tj. czy cele, programy i procedury są skutecznie realizowane,
– czy organizacja prowadzi zaplanowane i regularne działania na rzecz doskonalenia,
– procesów czy są skutecznie zarządzane,
– systemu zarządzania czy spełnia wszystkie warunki standardu.

Korzyści z certyfikacji:

1. Podniesienie prestiżu organizacji.
2. Usprawnienie systemów zarządzania.
3. Lepszy przepływ informacji.
4. Zapewnienie dobrej obsługi Klienta.

Zobacz:
Opis procedury certyfikacyjnej w Jednostkach Certyfikujących dotyczącej Systemów Zarządzania