Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

Szkolenie zawsze dostępne – Audytor wewnętrzny PN ISO/IEC 27001:2014

Na rynku zwiększa się oferta szkoleń e-learningowych. Praktyka pokazuje, że osoby, które raz skończyły taki kurs chętnie korzystają również z innych tytułów. Po cieszącym się bardzo dużym powodzeniem szkoleniu „Audytor wewnętrzny PN ISO/IEC 27001:2007” nadeszła pora na przekazanie klientom jego następcy – „Audytor wewnętrzny PN ISO/IEC 27001:2014”. Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia wszystkie te osoby, które chcą odświeżyć wiedzę, zaktualizować posiadany certyfikat do nowego standardu lub uzyskać kwalifikacje audytora wewnętrznego.

Szkolenie zawiera dziesięć modułów i kończy się egzaminem:

Moduł I. Wprowadzenie do audytowania

Moduł II. Zadania audytora wewnętrznego

Moduł III. Omówienie wymagań normy PN ISO/IEC 27001:2014

Moduł IV. Załącznik A: Cele i zabezpieczenia

Moduł V. Audyt wewnętrzny

Moduł VI. Przygotowanie do audytu

Moduł VII. Przeprowadzenie audytu

Moduł VIII. Ustalenia z audytu

Moduł IX. Komunikacja podczas audytu

Moduł X. Zakończenie audytu

Szkolenie zawiera 149 ekranów, z których większość to scenki obrazujące m.in. sytuacje audytowe, sposób formowania i zadawania pytań, interpretację uzyskiwanych odpowiedzi. Opracowane szkolenie jest wynikiem współpracy z trenerami Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum, prowadzącymi liczne szkolenia oraz doradztwo u klientów.