Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

Nowelizacja normy ISO 9001.

Koniec roku 2015 może być bardzo ważny dla wszystkich osób, które odpowiadają za nadzorowanie wdrożonych systemów zarządzania jakością. Na październik zapowiedziana jest nowelizacja standardu ISO 9001. Jej celem jest dostosowanie zawartych w nim wymagań do zmian zachodzących w biznesie i w otoczeniu rynkowych. Ponieważ rozrasta się rodzina norm ISO na różne obszary, tj. bezpieczeństwo informacji, informatyka, środowisko, bhp itd. dąży się do ujednolicenia struktury tych norm. Jako wzór do którego nawiązuje nowy układ normy ISO 9001 przyjęto standard ISO 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zapowiedzi zmian mówią również o stosowaniu tych samych pojęć, jak np. kontekst. Pojawią się też ułatwienia dające większą decyzyjność osobom zarządzającym systemami. Zrezygnowano z obowiązku opracowania procedur systemowych, nie narzuca się powoływania „przedstawiciela kierownictwa”. Zmienia się podejście do dokumentowania systemu, gdzie zrezygnowano z pojęcia dokumentów i zapisów na rzecz udokumentowanej informacji.

Najciekawszą jednak zmianą będzie wprowadzenie analizy szans i ryzyka. Decyzje podejmowane na ich podstawie mają stanowić bazę, m.in. do wprowadzania działań zapobiegawczych w procesach zachodzących w organizacji. W tym obszarze spodziewamy się największej ilości dyskusji, m.in. nad ustaleniem odpowiedniej metodyki. Pomocna w tym zakresie ma być norma PN – ISO 31000:2012 – Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne.

Wszystkich Państwa, którzy już teraz chcą bardziej szczegółowo zapoznać się z planowanymi zmianami oraz przećwiczyć zastosowanie analizy ryzyka w systemie zarządzania jakością zapraszamy na szkolenia „Zmiany w ISO 9001” lub z „Analizy ryzyka wg PN – ISO 31000:2012”, które w swojej ofercie posiada firma Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum (www.centrum-doskonalenia.pl).

redakcja soscertyfikacja