Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

Dostosowanie systemu ISO 27001:2005 do ISO 27001:2013.

Dla wielu organizacji zbliża się ostateczny termin na dostosowanie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnego z ISO/IEC 27001:2005, do nowej normy ISO/IEC 27001:2013.

Komunikat nr 145 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji informuje, iż wszystkie certyfikaty wydane po 01.10.2015 r. powinny być wydane w odniesieniu do nowej normy.

W związku z tymi wymaganiami firma Centrum Doskonalenia Zarządzania przygotowała dla Państwa warsztat, w trakcie które można poznać praktyczną interpretację zmian oraz uzyskać wskazówki jak dostosować swój system do zmian.

Więcej informacji:

Dostosowanie systemu do ISO/IEC 27001:2013