Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

IV WYMIANA DOŚWIADCZEŃ MANAGERÓW DS. JAKOŚCI BRANŻY SPOŻYWCZEJ

21-22 października 2014, Poznań

Podczas tegorocznego szkolenia przedstawione będą:
▪ przepisy prawne w  zakresie opakowań przeznaczonych do kontaktu z  żywnością (wymagania ogólne, znakowanie, system
traceability) z uwzględnieniem dokumentów potwierdzających zgodność (deklaracja zgodności idokumenty uzupełniające),
▪ zakres i wyniki badań laboratoryjnych opakowań do kontaktu z żywnością (migracje, sensoryka),
▪ rola oceny dostawców opakowań w zapewnieniu bezpieczeństwa produktu. Praktyczne metody weryfikacji,
▪ jak powstaje bezpieczne opakowanie – doświadczenia polskich zakładów produkujących opakowania do kontaktu z żywnością,
▪ innowacje technologiczne – jako element doskonalenia organizacji
▪ aktualności w standardach sieci handlowych IFS, BRC, czy audity niezapowiedziane będą obowiązkowe?
▪ sposób podejścia do auditu. Jak zadawać pytania, by osiągnąć założone cele?
więcej informacji:
http://www.tuv-nord.pl/Aktualnosci/Wymiana_Doswiadczen_Food_Poznan_2014.pdf