Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

IV OGÓLNOPOLSKA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

27-28 października 2014, Warszawa

Tematyka tegorocznej Wymiany Doświadczeń związana będzie z szeroko rozumianym Wywiadem Gospodarczym.
Podczas dwóch dni poruszone zostaną tematy związane z:
▪ Tajemnicą Przedsiębiorstwa – jakie informacje można zaklasyfikować jako tajemnica, jak ją skutecznie ustanowić
i udokumentować, konsekwencje jej naruszenia.
▪ Kwestiami Prawnymi związanymi z pozyskiwaniem informacji – wspólnie poszukamy granic legalności takiego działania
▪ Technikami pozyskiwania informacji oraz sposobami obrony przed nimi
▪ Wykorzystaniem socjotechniki w pozyskiwaniu informacji
▪ Nowinkami technicznymi w zakresie urządzeń, oprogramowania służącego do pozyskiwania informacji
▪ Normą ISO 27001 – aktualizacja dokumentacji SZBI w celu osiągnięcia zgodności z nowym wydaniem standardu.

więcej informacji:

http://www.tuv-nord.pl/ISO27001/materialy/Wymiana_doswiadczen_2014.pdf