Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

Nowe przepisy dla producentów metalowych wyrobów konstrukcyjnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011 (CPR), każdy producent wyrobu budowlanego musi posiadać Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP).
W przypadku produkcji metalowych wyrobów konstrukcyjnych, system ZKP podlega ponadto obowiązkowej certyfikacji (system zgodności 2+).
Jako producenci ww. wyrobów, jesteście Państwo zobligowani do stosowania normy zharmonizowanej:
  • EN 1090-1:2009+A1:2011,

łącznie lub oddzielnie z normami:
  • EN 1090-2:2008+A1:2011

    (dot. wykonywania elementów konstrukcji stalowych)

lub
  • EN 1090-3:2008

    (dot. wykonywania elementów konstrukcji aluminiowych).