Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

Jak zgodnie z nowym wydaniem normy ISO 27001 :2013 należy przeprowadzać analizę ryzyka – ISO 27005 vs ISO 31000?

Po 8 latach doświadczeń związanych z wdrażaniem i certyfikacją systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg
ISO/IEC 27001:2005 zostało opublikowane drugie wydanie normy: ISO/IEC 27001:2013. Jak wg nowego wydania normy
należy przeprowadzać analizę ryzyka? Czy wprowadzone zmiany to ewolucja czy rewolucja? ISO 31000 vs ISO 27005
– różnice i podobieństwa. Czy po zmianach będzie łatwiej czy trudniej? Oto pytania, na które spróbujemy odpowiedzieć
podczas Czwartku Jakości ….

Seminarium poprowadzi Pan Waldemar Gełzakowski, konsultant, trener Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM
Sp. z o.o.,
Seminarium odbędzie się 27 lutego 2014 r. o godz. 10:30 w Centrum Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Biznesu,
ul. Sienna 73, wejście 3, budynek 3 w Warszawie.