Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

Kim są zabójcy firmy i jak ich odnaleźć wśród swojej kadry?

Celem seminarium będzie próba znalezienia odpowiedzi na pytania, jakie zachowania i postawy doprowadzają najczęściej do wewnętrznego rozkładu organizacji oraz jakie są tego konsekwencje?
Program wystąpienia:
1. Mel Gibson’s – „Apocalypto”.
2. Kim są zabójcy mojej firmy?
3. Jak ich odnaleźć wśród kadry, którą zarządzam?
4. Co z nimi zrobić? – rady praktyczne.

Do udziału w kolejnym seminarium z cyklu „Czwartki Jakości” zaprasza jednostka certyfikacyjna TUV NORD Polska.

Seminarium odbędzie się 12 grudnia 2013 r. o godz. 10:30 w Centrum Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Biznesu,
ul. Sienna 73, wejście 3, budynek 3 w Warszawie.
Udział jest nieodpłatny.