Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

Czwartek Jakości z TUV NORD Polska

TUV NORD POLSKA zaprasza na seminarium skierowane do przedstawicieli firm z branży przetwórstwa spożywczego i producentów opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU A SKUTECZNY SYSTEM ZATWIERDZANIA I MONITOROWANIA DOSTAWCÓW W BRANŻY SPOŻYWCZEJ (SUROWCÓW, OPAKOWAŃ ORAZ PROCESÓW ZLECANYCH NA ZEWNĄTRZ).

Seminarium organizowane jest w ramach nieodpłatnych spotkań doskonalących z cyklu „Czwartki Jakości” z jednostką
certyfikacyjną TUV NORD Polska.

Program:
■ Wymagania dla procesu zakupów w ramach HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, ISO 9001
■ Ocena ryzyka jako podstawa zatwierdzania surowca, dostawcy
■ Mikrobiologia surowców roślinnych i zwierzęcych a potencjalne źródła zakażenia produktu
■ Klasyczne i alternatywne metody badań mikrobiologicznych surowców, produktu i opakowań
■ Zanieczyszczenia chemiczne –źródło pochodzenia, metody badania, monitoring w całym procesie produkcyjnym
i interpretacja wyników
■ Procedury zatwierdzania i monitorowania dostawców surowców i opakowań (ankiety, certyfikaty analiz, atesty, deklaracje zgodności itp.)
■ Audit drugiej strony-skuteczne narzędzie zatwierdzania i monitorowania dostawców

Partnerem spotkania jest laboratorium JS Hamilton SA.

Seminarium odbędzie się 22 listopada 2013 r. o godz. 10.30