Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

Konkurs fotograficzny PIĘKNO LASU FSC – III edycja

ADRESACI:

Konkurs skierowany jest do uczniów, studentów, ekologów, leśników i wszystkich osób, które w amatorski sposób zajmują się fotografią i są wrażliwe na piękno przyrody.

TEMATYKA  I CEL KONKURSU:

Jak co roku, celem konkursu jest promocja idei odpowiedzialnego leśnictwa FSC, będącej kompromisem między gospodarką leśną, a ochroną przyrody.

Prace konkursowe powinny ujmować różne aspekty leśnictwa oraz przedstawiać las w jak najszerszym kontekście.  Po rozstrzygnięciu konkursu, wybrane  fotografie zostaną wydane w formie kalendarza promującego ideę FSC.

Dodatkowo, najlepsze zdjęcie przedstawiające motyw konia roboczego w lesie, zostanie uhonorowane nagrodą w postaci albumów książkowych oraz bezpłatnej prenumeraty magazynu „Konie Robocze”.

ORGANIZATOR :

Organizatorem konkursu jest FSC Polska, krajowy oddział międzynarodowej organizacji pozarządowej Forest Stewardship Council®, zajmującej się promocją odpowiedzialnego leśnictwa.

PATRONAT HONOROWY:

Patronem honorowym konkursu został Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Pan Adam Wasiak.

TERMINY:

31.10.2013 – termin nadsyłania prac (decyduje data stempla pocztowego)

12.11.2013 – publikacja wyników konkursu i zwycięskich fotografii

informacja pochodzi ze strony: http://pl.fsc.org