Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

Rodzaje certyfikatów FSC

        System FSC wyróżnia dwa rodzaje certyfikacji:

Certyfikat gospodarki leśnej FSC FM (Forest Management) przeznaczony jest dla właścicieli i zarządców obszarów leśnych. Lasy z certyfikatem FSC zarządzane są zgodnie z najwyższymi światowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz  jednoczesnym zachowaniu zasad ekonomicznych prowadzenia gospodarki leśnej.

Co oznacza certyfikat FSC FM (FM/CoC) dla lasu?

Certyfikat FSC FM jest gwarancją, że las certyfikowany zarządzany jest według zasad prawidłowej gospodarki leśnej.

Oznacza to, że w lasach z certyfikatem FSC między innymi:

  • unika się stosowania pestycydów
  • zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu
  • ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory
  • dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych
  • nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie
  • chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.

Posiadacz certyfikatu FSC FM/CoC może sprzedawać produkty drzewne (drewno użytkowe, choinki, zrąbki itp.) i niedrzewne (żywice, owoce runa leśnego, owoce drzew leśnych, korek, kauczuk, itd.)  oznakowując tą sprzedaż oświadczeniem FSC Czyste (pochodzące w całości z lasu certyfikowanego). W ten sposób produkty te mogą trafić do konsumenta ostatecznego, lub do dalszych etapów ich przetwórstwa.

Certyfikat kontroli pochodzenia FSC CoC (Chain of Custody)

Certyfikat FSC CoC przeznaczony jest dla całego spektrum przedsiębiorców branży drzewnej, papierniczej, handlowców, dystrybutorów, pośredników, drukarni, wydawnictw itp.

Podstawowym warunkiem posługiwania się certyfikatem FSC CoC jest zaopatrywanie się w certyfikowany surowiec na potrzeby swojej produkcji/handlu oraz posiadanie numeru certyfikatu nadanego przez jednostkę certyfikującą po pozytywnie przebytym audycie.

Indywidualny kod certyfikatu umożliwia zidentyfikowanie posiadacza certyfikatu w międzynarodowej bazie danych  FSC.

Wdrożone wymogi certyfikatu FSC umożliwiają kontrolę przepływu surowca na każdym etapie łańcucha produkcji a w efekcie sprzedaż i oznakowanie produktów wytworzonych z certyfikowanych źródeł.

Aby sprzedać wyrób certyfikowany, należy umieścić na dokumencie sprzedaży oświadczenie o jego kategorii (FSC Czyste, FSC Mieszane, FSC z Recyklingu) oraz numer certyfikatu firmy.  Dodatkowo, produkty sprzedawane jako certyfikowane mogą zostać oznaczone LOGO FSC.

Aby zapewnić wiarygodność i spójność systemu FSC,  każdy podmiot, który przejmuje na własność materiały certyfikowane, musi być objęty certyfikatem FSC-CoC. Dzięki temu, klienci mogą mieć pewność, że produkt oznaczony  LOGO FSC został wykonany z surowca pochodzącego z lasów certyfikowanych zgodnie ze standardami prawidłowej gospodarki leśnej FSC.

informacja pochodzi ze strony: http://pl.fsc.org